Checklist câu hỏi chung

Kính gửi quý khách hàng

Dưới đây là form mẫu câu hỏi trước khi triển khai marketing tại Thế giới Marketing. Với dịch vụ, Thế giới Marketing thực hiện theo nguyên tắc :

  • Xây dựng giải pháp dài hạn và bền vững : Tức là chúng tôi sẽ triển khai toàn bộ khâu từ xây dựng hình ảnh, content marketing.
  • Với khách hàng bán sản phẩm, chúng tôi sẽ thực hiện đóng gói quy trình marketing tự động.
  • Chúng tôi không nhận chạy quảng cáo đơn thuần. Mà sẽ triển khai toàn bộ quy trình xây dựng lại content, thông điệp….
  • Chúng tôi không nhận dự án có ngân sách dưới 15 triệu /1 tháng và thời gian triển khai thấp hơn 3 tháng.
  • Với các gói sản phẩm lẻ khách hàng vui lòng truy cập https://go.thegioimarketing.vn/